Cumm’ nasciu l’alb’ru d’Natal(e)

*Storie e leggende della tradizione popolare di Guardia Lombardi


– di Emanuela Sica-

Lu tiembu d’quera sera era na cosa mai vista. Vuttava la nev cu la pala, nu viendu friddu e pungendu l’arrigliava e la pruv’niava p’ tutt’ r’ part(e), iusciava cumm’si foss(e) arraggiatu cu la gend d’quiru paesu. Fors’ p’cchè, p’tutta la mat’nata, nu criaturu puv’rieddru, cu nu canuzzu appriessu, era fattu na scarp’nata p’tutta la chiazza, p’la Purteddra, p’la Giaggia, p’r’Cost, p’r’Cappuddrar e p’tutt’r’ bie addu n’ger’n r’ cas’ d’li cristiani.

“Faciti la carità, dat’m coccosa da mangià” dicia t’rann(e) lu ciangulu cu lu nasu, era raff’rddatu. T’nia li panni du la papanonnu, quasi ng’ abballava dindu, paria n’acciaommu.

Sulu na mela car’pcata, nu tuozzu d’panu, na vepp’ta d’acqua e dui soldi d’sausicchiu era avutu. Na misera, nun putia mai bastà, a la casa la mamma zoppa e malata avia puru mangià e accussì, cu lu stomm’cu ca s’stringia e s’r’vutava, s’l’era missi n’zacca mendu lu canuzzu lu uardava e, senza niendi m’occa, abbaiava.

Siccom(e) era fattu troppu scriuia, e affunnava sanu sanu cu li piedi dinda a la nev’, nun’s’putiu arr’t’rà finu a la casareddra soia, abbasciu a lu Tunzonu. P’s’ gav’tà da lu friddu p’nzau d’s’ accustà sotta a nu pinu ca n’gera vicinu a la croc’d’lu pundicieddru. Puru si era nu mundonu, era scavutatu e miezzu arr’pcchiatu, la crepazza ca t’nia m’banza era iusta p’l’ussiceddre soi(e). Però, prima d’trasì dinda a quiru pinu, p’nzau d’ aiutà lu canuzzieddru, chisà d’chi era, puv’rieddru. Lu pigliau m’brazzu e lu arr’vugliau cu la giacca p’lu n’fucà. “Mamma c’h chiatru, musera sicuru m’moru, chisà si v’dess’ a tatillu miu bellu…” e mend li diendi str’zz’cav’n…s’addurmiu dind’a a nu mumendu.
Ma nun iu a funì malamend(e). Lu pinu, cumm’s’si foss’ vivu prima mutau e giovan’ d’v’ndau, po’ s’st’nn’cchiau e cu li rami abbrazzau fort lu criaturu p’lu t’n’è a ru caudu. Allora na luc’(e) s’appicciau n’goppa a la ponda, era na stella cu na coda longa longa e purtava l’annunciu d’na nascita “Santa e B’n’detta” ma dinda na stalla, pov’ra cumm’a quiru criaturu.

Po’ tand’at’luces, cumm’a r’n’miccul’, arrutar’tuttu lu pinu cumm’si foss n’alb’ru di Natalu e, magicamend(e), arruvau tanda gend(e) cu piatti d’maccarunari, d’braciol(e), d’cauzungieddri, d’past’e fasuli, d’carn e pupicieddri e puru ainicieddri cuotti sani sani. “Ruvegl’t Sanducciu, n’g’è puru nu bellu cucciu…” diss’ lu Sinn’cu du lu paese, n’ziemi a tanda cristiani cu r’man’ tes(e) e chien’ d’prlibatezz(e). Lu criaturu strabuzzau l’uocchi, lu canuzzu subb’tu aff’rrau n’uossu. Nun era nu suonnu, era tuttu veru…e cumm’sapia queru mangià, p’la mamma n’gera na cesta sana sana p’la sfamà.

Quistu è lu cundu, ca dinn’ r’vecch’(e) d’lu paes(e), d’quannu nasciu lu primu alb’ru d’Natalu cu r’luces(e) e tanda riali p’li bimbi bravi, p’cchè quistu fors’ è lu veru significatu: si aiuti nu puv’riellu aiuti a Gesù lu bambiniellu .

[Traduzione]
Come nacque l’albero di Natale. Il tempo quella sera era terribile. La neve cadeva copiosa, un vento freddo e pungente la spingeva da ogni parte soffiando come se fosse arrabbiato con la gente di quel paese. Forse perché, per tutta la mattinata, un bambino povero, insieme ad un cane sperduto, aveva camminato per tutte le vie del paese, per la Piazza, per la Portella, per la Giaggia, per le Coste, per le Capodarie e per tutte le strade dove c’erano abitanti. “Fate la carità, datemi qualcosa da mangiare“ diceva tirando in su con il naso per il raffreddore. Aveva indosso gli abiti del nonno, quasi ci ballava dentro, sembrava un fantoccio.

Soltanto una mela mezza bacata, un tozzo di pane, una bevuta d’acqua e due piccoli pezzi di salsiccia secca aveva ricevuto. Una miseria, non poteva mai bastare, a casa aveva la mamma che era malata e zoppa doveva anche mangiare e così, con i morsi della fame, li aveva messi in tasca mentre il cagnolino lo guardava, e senza avere niente in bocca, abbaiava. Siccome era troppo buio, camminando affondava interamente con i piedi nella neve, non riusciva a ritirarsi fino a casa sua, che si trovava dov’era la fontana del Tonzone.

Per proteggersi dal freddo pensò di mettersi sotto un pino che si trovava vicino alla croce della villa. Anche se era un albero molto grande, aveva un buco nel tronco ed era rinsecchito, la crepa che aveva nel tronco era giusta per entrarci con quelle piccole ossa. Tuttavia, prima di entrare in quel pino, pensò di aiutare il cagnolino, chissà di chi era poverino, lo prese in braccio e lo avvolse nella giacca per riscaldarlo “Mamma che freddo, stasera sicuro muoio chissà se vedrò mai il mio bel papà…”e mentre tremava con i denti per il freddo si addormentò in un momento.

Tuttavia questa storia non andò a finire male. Il pino, come se fosse vivo, prima diventò giovane e forte, poi distese i rami per abbracciare il bambino, che dormiva nel suo tronco, per tenerlo al caldo. Fu così che una luce si accese sulla sua punta, era una stella con una coda lunghissima e portava l’annuncio di una nascita “Santa e Benedetta” ma in una stalla in completa povertà come quel bambino.

Poi all’improvviso spuntarono tante luci, come fossero lenticchie, intorno al pino come a diventare l’albero di Natale che oggi conosciamo. Come per magia arrivò tanta gente con piatti di maccheroni, di braciole, di ravioli, di pasta e fagioli, di carne e peperoni ma anche di agnelli cotti interi. “Svegliati Sandro, c’è anche un bel coniglio…“disse il Sindaco del paese insieme a tante persone che avevano le mani piene di cose prelibate. Il bambino strabuzzò gli occhi, il cagnolino uscì fuori e afferrò un osso, non era un sonno era tutto vero e com’era buono quel mangiare, per la mamma c’era una cesta intera per poterla sfamare.

Così, raccontano le vecchie del paese, nacque il primo albero di Natale con le lucette e tanti regali per i bimbi bravi perché questo forse è il suo vero significato: se aiuti un poverello aiuti Gesù il bambinello.

I commenti sono chiusi.